Tel: (+84) 280 3 856891
Email: khoasinhhoc@dhsptn.edu.vn
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017BÀI BÁO KHOA HỌC MỚI CÔNG BỐCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DẠY SINH HỌC BẰNG TIẾNG ANH

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017

Chào mừng các bạn học sinh Trung học Phổ thông đăng ký trở thành sinh viên khoa Sinh học - trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

ĐỌC CHI TIẾT

BÀI BÁO KHOA HỌC MỚI CÔNG BỐ

Mời các bạn đọc các Bài báo khoa học mới công bố

ĐỌC CHI TIẾT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DẠY SINH HỌC BẰNG TIẾNG ANH

Chào mừng các bạn học sinh Trung học phổ thông đăng ký vào học Chương trình đào tạo giáo viên dạy Sinh học bằng Tiếng Anh

ĐỌC CHI TIẾT

Blog

V/v triển khai cho sinh viên đăng kí đề tài NCKHSV năm học 2017-2018

tb2

Căn cứ vào Thông báo số 1898/TB-KHCN ngày 15/6/2017 về việc triển khai đề tài NCKHSV năm 2017-2018; Căn cứ quyết định số 2749/QĐ -ĐHSP ngày 16/8/2017 của Hiệu trưởng […]

Read More →

Bảo vệ luận án tiến sĩ sinh học cấp Cơ sở, chuyên ngành Di truyền học

LOgo new

Trường Đại học Sư phạm -Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ và đánh giá luận án tiến sĩ sinh học cấp Cơ sở cho NCS Nguyễn Huy Hoàng, […]

Read More →

Khoa Sinh học, Trường ĐHSP Thái Nguyên chúc mừng Thầy Cao Văn Thuật và Cô Nguyễn Thị Hồng Chuyên

Logo Khoa m

Khoa Sinh học, Trường ĐHSP Thái Nguyên chúc mừng Thầy Cao Văn Thuật và Cô Nguyễn Thị Hồng Chuyên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong sự nghiệp đào […]

Read More →

Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục khẳng định chất lượng đào tạo và thương hiệu của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

1679889_266

Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên (Nguồn http://dhsptn.edu.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Tin-tuc/Ket-qua-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-khang-dinh-chat-luong-dao-tao-va-thuong-hieu-cua-Truong-Dai-hoc-Su-pham-Dai-hoc-Thai-Nguyen-308) Với kết quả đánh giá 52/61 tiêu chí đạt […]

Read More →

BÀI MỚI

V/v triển khai cho sinh viên đăng kí đề tài NCKHSV năm học 2017-2018

tb2

Căn cứ vào Thông báo số 1898/TB-KHCN ngày 15/6/2017 về việc triển khai đề tài NCKHSV năm 2017-2018; Căn cứ quyết định số 2749/QĐ -ĐHSP ngày 16/8/2017 của Hiệu trưởng […]

Read More →

Bảo vệ luận án tiến sĩ sinh học cấp Cơ sở, chuyên ngành Di truyền học

LOgo new

Trường Đại học Sư phạm -Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ và đánh giá luận án tiến sĩ sinh học cấp Cơ sở cho NCS Nguyễn Huy Hoàng, […]

Read More →

Khoa Sinh học, Trường ĐHSP Thái Nguyên chúc mừng Thầy Cao Văn Thuật và Cô Nguyễn Thị Hồng Chuyên

Logo Khoa m

Khoa Sinh học, Trường ĐHSP Thái Nguyên chúc mừng Thầy Cao Văn Thuật và Cô Nguyễn Thị Hồng Chuyên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong sự nghiệp đào […]

Read More →

Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục khẳng định chất lượng đào tạo và thương hiệu của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

1679889_266

Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên (Nguồn http://dhsptn.edu.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Tin-tuc/Ket-qua-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-khang-dinh-chat-luong-dao-tao-va-thuong-hieu-cua-Truong-Dai-hoc-Su-pham-Dai-hoc-Thai-Nguyen-308) Với kết quả đánh giá 52/61 tiêu chí đạt […]

Read More →