Tel: (+84) 208 3 856891
Email: khoasinhhoc@dhsptn.edu.vn
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2019BÀI BÁO KHOA HỌC MỚI CÔNG BỐCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DẠY SINH HỌC BẰNG TIẾNG ANH

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2019

Chào mừng các bạn học sinh Trung học Phổ thông đăng ký trở thành sinh viên khoa Sinh học - trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

ĐỌC CHI TIẾT

BÀI BÁO KHOA HỌC MỚI CÔNG BỐ

Mời các bạn đọc các Bài báo khoa học mới công bố

ĐỌC CHI TIẾT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DẠY SINH HỌC BẰNG TIẾNG ANH

Chào mừng các bạn học sinh Trung học phổ thông đăng ký vào học Chương trình đào tạo giáo viên dạy Sinh học bằng Tiếng Anh

ĐỌC CHI TIẾT

Blog

Hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm -Đại học Thái Nguyên năm học 2018-2019

lOGO

Ngày 28 tháng 5 năm 2019, Khoa Sinh học, Trường ĐHSP Thái Nguyên tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên, năm học 2018-2019. Dự Hội nghị […]

Read More →

Gặp gỡ, giao lưu giữa các đại biểu của Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm- Đại học Thái Nguyên và Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên- Đại học Quốc gia Hà Nội

a8

Chiều 18/5/2019, tại Trường Đại học Sư phạm -Đại học Thái Nguyên đã diễn ra buổi gặp gỡ giữa các đại biểu đại diện cho cán bộ, giảng viên và […]

Read More →

Chúc mừng 16 sinh viên K50 bảo vệ thành công Khóa luận tốt nghiệp đại học, ngành Sư phạm sinh học

LogoHBs

Thứ Năm, ngày 16 tháng 5 năm 2019, tại Phòng A4-606, Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên, mười sáu (16) em sinh viên K50 đã bảo vệ thành […]

Read More →

Khoa Sinh học chúc mừng nghiên cứu sinh Vũ Thị Như Trang bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Sinh học, Chuyên ngành Di truyền học

Logo BV

Sáng thứ Ba, ngày 14 tháng 5 năm 2019, tại Phòng bảo vệ luận án, A4-104, Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên, nghiên cứu sinh Vũ Thị Như […]

Read More →

Khoa Sinh học chúc mừng nghiên cứu sinh Vũ Ngọc Tú bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Sinh học, Chuyên ngành Sinh thái học

LOgo new

Sáng thứ Sáu, ngày mồng 10 tháng 5 năm 2019, tại Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên, nghiên cứu sinh Vũ Ngọc Tú đã bảo vệ thành công […]

Read More →

BÀI MỚI

Hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm -Đại học Thái Nguyên năm học 2018-2019

lOGO

Ngày 28 tháng 5 năm 2019, Khoa Sinh học, Trường ĐHSP Thái Nguyên tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên, năm học 2018-2019. Dự Hội nghị […]

Read More →

Gặp gỡ, giao lưu giữa các đại biểu của Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm- Đại học Thái Nguyên và Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên- Đại học Quốc gia Hà Nội

a8

Chiều 18/5/2019, tại Trường Đại học Sư phạm -Đại học Thái Nguyên đã diễn ra buổi gặp gỡ giữa các đại biểu đại diện cho cán bộ, giảng viên và […]

Read More →

Chúc mừng 16 sinh viên K50 bảo vệ thành công Khóa luận tốt nghiệp đại học, ngành Sư phạm sinh học

LogoHBs

Thứ Năm, ngày 16 tháng 5 năm 2019, tại Phòng A4-606, Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên, mười sáu (16) em sinh viên K50 đã bảo vệ thành […]

Read More →

Khoa Sinh học chúc mừng nghiên cứu sinh Vũ Thị Như Trang bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Sinh học, Chuyên ngành Di truyền học

Logo BV

Sáng thứ Ba, ngày 14 tháng 5 năm 2019, tại Phòng bảo vệ luận án, A4-104, Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên, nghiên cứu sinh Vũ Thị Như […]

Read More →

Khoa Sinh học chúc mừng nghiên cứu sinh Vũ Ngọc Tú bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Sinh học, Chuyên ngành Sinh thái học

LOgo new

Sáng thứ Sáu, ngày mồng 10 tháng 5 năm 2019, tại Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên, nghiên cứu sinh Vũ Ngọc Tú đã bảo vệ thành công […]

Read More →